Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel studiekeuze-informatie en studentenenquete

Minister Van Engelshoven reageert op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel houdt verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs.