Voorstel van wet vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen

Wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel houdt verband met de vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeelskosten en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vo).