Advies van de Raad van State in verband met burgerschap in het onderwijs

De Raad van State stuurt een advies inzake het voorstel van Wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.