Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit Bodemkwaliteit

Minister Van Veldhoven stuurt de antwoorden op vragen over het ontwerpbesluit voor wijziging van het besluit Bodemkwaliteit naar de Eerste Kamer. Het ontwerpbesluit staat in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS.