Voorstel van Wet tot intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021

Concept wetstekst met Memorie van Toelichting voor de consultatie, met daarbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Archiefwet 1995.