Antwoorden Kamervragen over het bericht over daling van meldingen van mensenhandel door privacywetgeving

Staatssecretaris Broekers-Knol beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de berichtgeving in Trouw van 24 oktober 2019. Deze ging over
de daling van het aantal meldingen van mensenhandel als gevolg van misvattingen over de privacywetgeving.