Toezending afschrift Koninkijk Besluit tot herbenoeming Gouverneur van Curaçao

Minister Knops stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het Koninklijk Besluit van 1 november 2019 waarmee mevrouw L.A. George-Wout wordt herbenoemd tot Gouverneur van Curaçao. Dezelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.