Kamerbrief bij onderzoeksrapport over internationalisering en toegankelijkheid van het hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven stuurt het rapport 'Internationalisering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten' van de
Inspectie van het Onderwijs naar de Tweede Kamer. Zij geeft een korte toelichting bij het rapport.