Aanbiedingsbrief bij onderzoek inspectie internationalisering en toegankelijkheid ho

Minister Van Engelshoven stuurt het rapport 'Internationalisering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten' van de Inspectie van het Onderwijs naar de Tweede Kamer. Zij geeft een korte toelichting bij het rapport.