Kamerbrief met reactie op toezeggingen over Nationale Omgevingsvisie

Minister Van Veldhoven komt 3 toezeggingen na over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Het gaat om de volgende toezeggingen:

  • de Tweede Kamer informeren over een eventuele voorhangbepaling voor de NOVI in de Omgevingswet;
  • de verwerking van de motie-Ronnes in de ontwerp-NOVI;
  • de Tweede Kamer berichten over het opnemen van internationale treinverbindingen in de NOVI.