Beschikking Bijlage 5 bij het Bekendmakingsbesluit: transitievergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1920-1980 MHz en 2110-2170 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten

Bijlage 5 bij het Bekendmakingsbesluit: transitievergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 1920-1980 MHz en 2110-2170 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten.