Beschikking frequentieruimte in de band 703-733 MHz en 758-788 MHz

Bijlage 1 bij het Bekendmakingsbesluit: vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de band 703-733 MHz en 758-788 MHz ten behoeve van het aanbieden van elektronische communicatiediensten.