Kamerbrief over het ontwerp besluit bekendmaking veiling vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz

Staatssecretaris Mona Keijzer informeert de Tweede Kamer over het ontwerp-bekendmakingsbesluit en de daarmee vast te stellen ontwerpvergunningen. Dit ontwerpbesluit wordt geconsulteerd door middel van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht.

Bijlagen