Beantwoording Kamervragen over twintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35

Staatssecretaris Visser beantwoordt mede namens staatssecretaris Keijzer de vragen van de vaste commissie voor Defensie over de twintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.