Brief Goedkeuring begrotingen AFM en DNB en aanpassing kostenkader DNB 2020

Minister Hoekstra van Financiën stuurt mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Eerste en Tweede Kamer een brief over het voornemen de begrotingen van de AFM en DNB goed te keuren en daarmee samenhangend over de gevolgen voor het kostenkader van DNB voor 2020.