Kamerbrief over visiedocument onafhankelijke Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt het visiedocument 'Genereus Verbonden, naar een grootstedelijke samenhang' naar de Tweede Kamer. Het document bevat de 1e contouren van de advisering door de Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam.