Kamerbrief met beleidsreactie op 1e deel monitor Toelatingsrecht en numerus fixus in het mbo

Minister Van Engelshoven geeft haar beleidsreactie op de bevindingen uit de 1e tussenrapportage van de nieuwe wet 'Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo'. Bij de brief zit een overzicht van numerus fixus-opleidingen (NF-opleidingen). Ook geeft zij de stand van zaken over haar
gesprekken met de MBO Raad en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) over 1 landelijke datum voor het openzetten van de aanmelding in het mbo.