Kamerbrief bij Ontwerp-wijziging van het BABW en het Reglement rijbewijzen

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit administratieve bepalingen wegverkeer (BABW) en het Reglement rijbewijzen naar de Tweede Kamer. De wijziging houdt verband met de wijziging van enkele bepalingen voor rijonderricht en rijexamens. Zij informeert de Kamer daarbij over de procedure. Bij het ontwerpbesluit zit ook de ontwerpnota van toelichting.