Aanbiedingsbrieven bij werkprogramma Adviescollege Toetsing Regeldruk 2020

Staatssecretaris Keijzer biedt de Tweede en Eerste Kamer het werkprogramma voor 2020 aan van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). In de brief aan de senaat beantwoordt de staatssecretaris ook een vraag van de CDA-fractie over de invloed van ATR-adviezen op gepubliceerde regelgeving. Het ATR komt in 2020 met een voortgangsrapportage.