Kamerbrief over stand van zaken aanpassing wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Staatssecretaris Broekers-Knol informeert de Eerste Kamer over de stand van zaken en het tijdpad van het wetsvoorstel tot aanpassing van
het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring.