Kamerbrief over beleidsmatige veranderingen na najaarsnota 2019 Eerste Kamer

Minister Slob en minister Van Engelshoven informeren de Eerste Kamer over de beleidsmatige veranderingen op de
begroting van het ministerie van OCW na de Najaarsnota 2019. Een brief met dezelfde inhoud hebben ze naar de Tweede Kamer gestuurd.