Kamerbrief over Derde Voortgangsrapportage Wet Cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over  Derde Voortgangsrapportage Wet Cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.