Uitstelbrief Kamervragen over het manifest van de beurspromovendi

 Minister Van Engelshoven stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het manifest van de beurspromovendi.