Antwoord op Kamervragen over het beperken van ammoniak in de veehouderij via technieken

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer antwoord op vragen over het beperken van ammoniak in de veehouderij via technieken.