Kamerbrief over stand van zaken moties studeren met een ondersteuningsbehoefte in mbo en ho

Minister Van Engelshoven gaat in op enkele moties en toezeggingen over passend onderwijs en studeren met een ondersteuningsbehoefte in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs.

Zij bespreekt de voortgang van:

  • het Landelijk informatiepunt studeren met een ondersteuningsbehoefte mbo;,
  • de motie van de Kamerleden Van den Hul (PvdA) en Westerveld (GroenLinks) over 1 aanspreekpunt voor de mbo-student;
  • de motie van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks) om alternatieve toetsvormen beschikbaar te stellen;
  • de motie van het Kamerlid Kuik (CDA) en Westerveld (GroenLinks) over verkenning van aanpassing van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB);
  • de motie van de Kamerleden Westerveld (GroenLinks) en El Yassini (VVD) over voorbereiding van studenten en begeleiding naar de arbeidsmarkt.