Voortgang Aanpak Stikstofproblematiek

In deze brief aan de Tweede Kamer schetst het kabinet de voortgang op de aanpak van de stikstofproblematiek.