Kamerbrief Besluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit

Minister Van Veldhoven stuurt het besluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit naar de Tweede Kamer. De wijziging houdt verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS. Zij informeert de Kamer daarbij over de verdere procedure.