Kamerbrief met beleidsreactie op rapport Adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen

Minister Van Engelshoven biedt een reactie op het rapport van Adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen aan de Tweede Kamer.