Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over spanning in detentie

Minister Dekker stuurt het advies 'Spanning in detentie' van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) naar de Tweede Kamer. Hij licht het advies toe en geeft zijn reactie.