Beantwoording Kamervragen over door CENTCOM erkende burgerslachtoffers in Irak en Syrië

Antwoorden van minister Bijleveld-Schouten mede namens minister Blok op de vragen over door CENTCOM erkende burgerslachtoffers in Irak en Syrië.

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.