Kamerbrief over een Closure Report over de Nederlandse wapeninzet in Hawija

Brief van minister Bijleveld aan de Tweede Kamer over een Closure Report over de Nederlandse wapeninzet in Hawija. Dezelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.