Kamerbrief instelling Commissie evaluatie restitutiebeleid roofkunst Tweede Wereldoorlog

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over haar verzoek aan de Raad van Cultuur om een commissie ter evaluatie van het restitutiebeleid roofkunst Tweede Wereldoorlog in te stellen. Zij stuurt een afschrift van haar brief aan de raad mee als bijlage.