Kamerbrief bij overzicht jaarplanning Buitenlandse Zaken

Minister Blok stuurt een overzicht van de stukken die het kabinet voornemens is in 2020 aan vaste commissie voor Buitenlandse Zaken te doen toekomen aan de Tweede Kamer.