Kamerbrief over advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten, zoals de voorzitter van het Adviescollege, de heer Remkes, heeft aangeboden. Eenzelfde brief is gestuurd naar de Eerste Kamer.