Kamerbrief over ontwikkelingen Wet BIG

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de Wet BIG, namelijk de plannen ten aanzien van de
toekomstvisie op de Wet BIG en wat hiervan de gevolgen zijn voor een aantal lopende trajecten op het gebied van de Wet BIG.