Beantwoording schriftelijk overleg over uitvoering moties in relatie tot experimenten

Minister Slob beantwoordt vragen over de uitvoering moties in relatie tot experimenten, onder meer met flexibele onderwijstijden. Daarnaast geeft hij een nadere toelichting op de vormgeving van het nieuwe Experiment Ruimte in Onderwijstijd.