Kamerbrief met reactie kabinet op uitspraak Hoge Raad cassatieberoep Urgenda

Minister Wiebes stuurt de reactie namens het kabinet op de uitspraak van de Hoge Raad in het cassatieberoep van de Staat in de procedure tussen Stichting Urgenda en de Staat.