Kamerbrief over Wet zorg en dwang

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de Wet zorg en dwang. Deze wet heeft tot doel om de rechtspositie van de cliënt bij onvrijwillige zorg te versterken en borgen.