Kamerbrief domeinoverstijgende samenwerking Wlz

Minister De Jonge beschrijft het proces hoe om te gaan met niet-cliëntgebonden financiering in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de inzet op preventieve activiteiten vanuit de Wlz. Hiervoor is samenwerking nodig tussen gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars.