Kamerbrief over uitvoering motie beter benutten initiatieven voor versterken eigen kracht jeugdigen

Minister De Jonge meldt hoe hij de motie-Van der Staaij uitvoert. Deze motie gaat over het beter benutten van initiatieven om de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders te versterken.