Uitstelbrief beantwoording vragen over gebruik Balsemzilverspar bij kranslegging

Uitstelbrief van minister Bijleveld-Schouten (Def) aan de Tweede Kamer over vragen van de leden Krol (50Plus) en Van Helvert (CDA) over het gebruik van de balsemzilverspar bij de kranslegging te Margraten. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.