Beantwoording vragen commissie over Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem

Minister De Jonge beantwoordt de vragen die gesteld zijn in het Nader verslag schriftelijk overleg (NSO).