Eindevaluatie programma Groene Groei

In de eindevaluatie van het interdepartementale programma Groene Groei wordt de beleidsaanpak om de groene ambities van het kabinet Rutte II binnen de rijksoverheid beter te coördineren geëvalueerd. Naast conclusies worden er lessen geformuleerd die inmiddels al praktijk zijn in het huidige beleid.