Aanbiedingsbrief nota van wijziging wetsvoorstel nieuw omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Minister Dekker stuurt een nota van wijziging over het wetsvoorstel voor wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten naar de Tweede Kamer. De wijziging houdt verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht.