Kamerbrief met geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 23 en 24 januari 2020

Minister Grapperhaus, minister Dekker en staatssecretaris Broekers-Knol sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda aan van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken. Deze vindt plaats op 23 en 24 januari 2020 te Zagreb. Minister Grapperhaus gaat daarbij in op het idee van een zwarte lijst voor bedrijven die zich schuldig maken aan milieucriminaliteit.