Beantwoording vragen Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Minister Van Veldhoven beantwoordt vragen uit het schriftelijke overleg over het ontwerp van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet.