Kamerbrief uitvoering motie inspraak zorg

Minister Bruins meldt hoe hij de motie van de Kamerleden Bergkamp en Dik-Faber uitvoert. Deze motie verzoekt de regering onder meer om, samen met betrokken partijen, de directe inspraak in de zorg verder vorm te geven en te komen tot een handreiking over hoe deze directe inspraak effectief kan worden vormgegeven.

Kamerbrief uitvoering motie inspraak zorg (PDF | 3 pagina's | 161 kB)