Kamerbrief met verslag Milieuraad 19 december 2019

Minister Van Veldhoven en minister Wiebes informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Milieuraad van 19 december 2019. Bij de brief zit ook de kwartaalrapportage over lopende en afgeronde onderhandelingen over transportdossiers en milieudossiers.