Kamerbrief Voortgangsrapportage AFM rentederivaten

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de zesde voortgangsrapportage rentederivaten.