Uitstelbrief op Kamervragen over tijdelijke uithuisplaatsingen vanuit gezinshuizen

Minister De Jonge laat de Tweede Kamer weten dat hij de antwoorden op vragen over tijdelijke uithuisplaatsingen vanuit gezinshuizen niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.