Versnellingsagenda thuiszitterspact

Opsomming van maatregelen om richting 2020 zo dicht mogelijk bij het doel van het thuiszitterspact te komen.

Versnellingsagenda thuiszitterspact (PDF | 1 pagina | 190 kB)